Nhà Cung Cấp
Thiết Bị Công Nghiệp Hàng Đầu Châu Âu.
Căn hộ 505, Cao ốc Fideco Riverview

Số 14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền
Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Tel.: +84 (0)28 3744 9002
Fax: +84 (0)28 3744 9004

eMail: info@huynhbang.com

Liên hệ

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Bạn có câu hỏi gì không?

Lời nhắn cho chúng tôi:

Tôi muốn tìm hiểu thêm về:

Vui lòng điền vào các ô bắt buộc (*)

 

Bạn có thể gửi eMail cho chúng tôi qua địa chỉ info(at)huynhbang.com