Nhà Cung Cấp
Thiết Bị Công Nghiệp Hàng Đầu Châu Âu.

36 Đường Số 2, Khu Phố 2,
Phường An Phú, Tp. Thủ Đức
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tel.: +84 (0)28 5402 9002 
Fax: +84 (0)28 5402 9004

eMail: info@huynhbang.com

 


Vật Liệu Xây Dựng và Khai Thác Mỏ (BMM )


Xi Măng và Gốm Sứ (CC)


Hóa Chất (CH)


Năng Lượng (EP)


Kỹ thuật, Mua sắm & Xây dựng (EPC)


Thực Phẩm và Đồ Uống (FB)


Khách sạn & Tòa nhà (HB)


Gia công kim loại (MP)


Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM)


Dầu & Khí (OG)


Nhựa - Giấy và Bột giấy(PP)


Dược Phẩm (PH)


Đóng Tàu (SB)


Dệt May (TG)


Gỗ và Cao Su (WR)


Nước và Nước Thải (WW)