Nhà Cung Cấp
Thiết Bị Công Nghiệp Hàng Đầu Châu Âu.
Căn hộ 505, Cao ốc Fideco Riverview

Số 14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền
Quân 2, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Tel.: +84 (0)28 3744 9002
Fax: +84 (0)28 3744 9004

eMail: info@huynhbang.com

ecom

Từ năm 1985, hãng ecom đã có một tầm nhìn rộng về khí hậu. Vào thời điểm đó các mục tiêu khí hậu vẫn còn là một chặng đường dài. Hãng rbr đã mơ ước đo được nồng độ khí thải CO2 trong mỗi ngôi nhà và để có thể xác định hiệu quả của một lò sưởi với các dụng cụ đo lường. Hãng ecom bắt đầu trong một nhà để xe nhỏ ở Iserlohn-Oestrich.

Ngày nay, các công cụ của ecom hoạt động khắp nơi trên thế giới trong các ngôi nhà, nhà máy điện, trên tàu thủy và động cơ lớn khác. Hãng ecom sẽ không dừng lại ở việc mơ ước mà sẽ biến mơ ước đó thành sự thật.