Nhà Cung Cấp
Thiết Bị Công Nghiệp Hàng Đầu Châu Âu.

36 Đường Số 2, Khu Phố 2,
Phường An Phú, Tp. Thủ Đức
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tel.: +84 (0)28 5402 9002 
Fax: +84 (0)28 5402 9004

eMail: info@huynhbang.com

 

KEM.
Sắc sảo, Chuyên Gia, Động Lực.

Kể từ khi KEM được thành lập vào năm 1965, KEM đã và đang giúp khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới liên tục tối ưu hóa các quy trình cá nhân của họ với sự trợ giúp của công nghệ đo lưu lượng của chúng tôi. Bằng cách này, KEM có thể làm việc với bạn để đảm bảo rằng các nguồn lực và chi phí được tiết kiệm tối ưu và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Vì chất lượng của sản phẩm phụ thuộc vào các phép đo đáng tin cậy, KEM ghi lại độ chính xác của lưu lượng kế trong các quy trình hiệu chuẩn toàn diện và do đó đảm bảo bạn tuân thủ các giá trị tiêu chuẩn.

Thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của bạn với các sản phẩm đáng tin cậy là động lực mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Nếu được yêu cầu, KEM cũng sẵn lòng cung cấp cho bạn việc bổ sung các giải pháp cụ thể cho phạm vi sản phẩm, chẳng hạn như sản xuất từ các vật liệu riêng biệt, phiên bản nhỏ gọn và nhẹ, thiết kế áp suất cao và nhiệt độ cao hoặc xây dựng các kết nối đặc biệt và thiết kế OEM .