Supplier and Service Agent for
Industrial Equipment Made in Europe.

Room 505, Fideco Riverview Building
14 Thao Dien Street, Thao Dien Ward
District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: +84 (0)28 3744 9002
Fax: +84 (0)28 3744 9004

eMail: info@huynhbang.com

Huynh Bang Company's Thermal Division provides Combustion, Heat Recovery and Pollution Control Equipment. 

We are the Exclusive Sales Agent and Vietnam Representative for world-leading German Equipment Manufacturers supplying boilers, burners, combustion, steam generation, pollution control and general boiler related equipment such as the following brands:

[Translate to Vietnamese:] Huynh Bang Company's Thermal Division provides Combustion, Heat Recovery and Pollution Control Equipment. 

We are the Exclusive Sales Agent and Vietnam Representative for world-leading German Equipment Manufacturers supplying boilers, burners, combustion, steam generation, pollution control and general boiler related equipment such as the following brands:The new WM-G10 Weishaupt monarch® gas burner.

Weishaupt. Reliable and highly efficient burners

Weishaupt is amongst the world’s market leaders in burners, heating and condensing systems, solar technology, heat pumps and building management systems.

 

Click here to read more...

 

 

Dòng đầu đốt monarch® mới hoạt động với độ chính xác kỹ thuật số.

Weishaupt là thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đầu đốt, các hệ thống thiết bị nhiệt, hệ thống ngưng, hệ thống năng lượng mặt trời, bơm nhiệt và hệ thống các thiết bị điều khiển, cấp thoát nước trong các tòa nhà cao tầng.

 

Click vào đây để đọc thêm...

 

 Flue gas analyser ecom-EN2 with soot measurement.

ecom-Flue Gas Analyser and Pollution Control

The ecom flue gas analysis is looking back at a short but very successful history. Many of the instruments still in use today have already witnessed the Fall of the Berlin Wall in 1989. Production quality paired with longevity, perfected instrumental engineering combined with a competent service network point out the special quality of ecom flue gas analysers.

The wide range of products – starting with the ecom-CN handheld analyser over the compact unit-series ecom-CL and ecom-EN2 up to the ecom-J2KN-pro – does not leave much open still to wish.

As a pioneer in flue gas analysis ecom has generated over the years a great Know-how and many technical advantages that are reflected by a highly updated products variety.

 

Click here to read more...

Máy đo khí thải ecom-EN2 đo soot

Máy Phân Tích Khí Thải ecom và Kiểm soát ô nhiễm

Máy phân tích khí thải ecom khi nhìn lại là một khoảng thời gian ngắn nhưng rất thành công. Nhiều công cụ vẫn còn dùng đến ngày nay đã chứng kiến sự sụp đổ của Bức Tường Berlin năm 1989. Chất lượng của sản phẩm cùng với tuổi thọ cao, kỹ thuật về công cụ hoàn hảo kết hợp với mạng lưới dịch vụ thành thạo đã chứng minh được chất lượng đặc biệt của máy đo khí thải ecom.

Phạm vi rộng rãi của các sản phẩm bắt đầu với ecom–CN là một thiết bị phân tích cầm tay cho đến loạt thiết bị ecom-CL, ecom–EN2 và ecom–J2KN-pro.

Là người tiên phong trong lĩnh vực phân tích khí thải, trong những năm qua, ecom đã tạo ra những bí quyết lớn với nhiều ưu điểm về kỹ thuật mà nó được phản ánh bởi một loạt các sản phẩm chất lượng cao được cập nhật liên tục.

 

Click vào đây để đọc thêm...Viessmann Industrial Boilers

The Viessmann Group is one of the leading international manufacturers of heating systems. Founded in 1917, the family business is overseen by a Supervisory Board under chairmanship of Managing Partner Dr. Martin Viessmann.

 

Click here to read more...

[Translate to Vietnamese:] Viessmann Industrial Boilers

The Viessmann Group is one of the leading international manufacturers of heating systems. Founded in 1917, the family business is overseen by a Supervisory Board under chairmanship of Managing Partner Dr. Martin Viessmann.

 

Click vào đây để đọc thêm...Baelz Control Valves and Controllers

Baelz offers a wide range of components up to complete systems for heat transfer media. If heat is to be transferred by means of water, steam, or hot oil, Baelz is the partner of industry, district heating, and domestic heat supply, being at command of customers since 1896.

Ever since, Baelz technologies are providing services for economic application of heat energy and helping to save resources of any origin by their constructive bond with physics, thermodynamics, electrical engineering, and electronics.

 

Click here to read more...

Baelz cung cấp một loạt các thiết bị để hoàn thành những hệ thống truyền nhiệt. Nếu nhiệt được truyền bởi nước, hơi nước hoặc dầu nóng, Baelz là đối tác của ngành công nghiệp, ngành sưởi, và gia nhiệt nước sử dụng trong gia đình, bắt đầu được yêu cầu của khách hàng từ năm 1896.

Kể từ đó, công nghệ Baelz đã cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng kinh tế của năng lượng nhiệt và giúp tiết kiệm tài nguyên bởi mối quan hệ kết cấu với vật lý, nhiệt động lực học, kỹ thuật điện và điện tử.

 

 

Click vào đây để đọc thêm...Please do not hesitate to contact us. We will be happy to answer any questions and provide you with indepth information.

Please click here to contact us...

Xin đừng ngần ngại khi liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất vinh hạnh được trả lời các câu hỏi của bạn và sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chuyên sâu hơn.

Click vào đây để liên hệ với chúng tôi...

Industrial combustion and high temperature process heating

High temperature process heating – fossil fuel-fired thermal oil heaters

KONTAKTOMAT®-thermal oil heaters in three-pass design with two concentric tube coils in horizontal and vertical design – top down or up fired.

Incineration of production waste – solid fuel and biomass-fired thermal oil heaters

Reciprocating grate firing systems for any kind of biomass with high ash and moisture content of up to 150 % o.d.b

Decentralised power generation and cogeneration using ORC technology 

Decentralized power generation and combined generation of heat and power using ORC turbo-generators in combination with our low-emission and state of the art combustion and waste heat recovery systems in a capacity range of 500 up to 10,000 kWel.

Thermal oxidizers for exhaust air purification and waste utilization

Systems for the thermal utilization of gas and liquid waste streams and for the purification of exhaust gas. Co-combustion of solvents and lean gas.

Click here to read more

Burner Supply pump Series UHE
Feed Pump Series MOG

Manufacturer of Industrial Pumps

hp-TECHNIK was founded by Hartwig Paulsen in 1970 as an engineering office in Karlsruhe. The first task consisted in consulting and doing project work for the heating industry

Today hp-Technik manufactures burner supply pumps and feed pumps which work under even difficult heavy oil conditions such as Vietnam and India.

 

Click here to read more