Nhà Cung Cấp
Thiết Bị Công Nghiệp Hàng Đầu Châu Âu.

36 Đường Số 2, Khu Phố 2,
Phường An Phú, Tp. Thủ Đức
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tel.: +84 (0)28 5402 9002 
Fax: +84 (0)28 5402 9004

eMail: info@huynhbang.com

 

Trụ sở chính hp-TECHNIK

Hãng sản xuất máy bơm công nghiệp

hp-TECHNIK được thành lập bởi Hartwig Paulsen vào năm 1970 là một văn phòng kỹ thuật ở Karlsruhe. Tác vụ đầu tiên bao gồm tư vấn và làm dự án cho ngành công nghiệp nhiệt năng.

Rất nhanh sau đó là một loạt bộ phận sản xuất, máy bơm công nghiệp và các bộ phận cơ bản cho ngành công nghiệp nhiệt năng cung cấp kỹ thuật trong nhà máy bắt đầu.

Kể từ khi ban quản lý chú trọng vào việc xử các đơn đặt hàng một cách tốt nhất cho cho các khách hàng,  hp-TECHNIK rất nhanh chóng có được danh tiếng tốt về chất lượng lẫn uy tín.