Supplier of Specialized Industrial
Lubricants Made by OBERON®

36 Đường Số 2, Khu Phố 2,
Phường An Phú, Tp. Thủ Đức
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tel.: +84 (0)28 5402 9002 
Fax: +84 (0)28 5402 9004

eMail: info@huynhbang.com

 

Chất phụ gia

OBERON A620 - Phụ gia dầu máy đặc biệt (Tỷ lệ 1:40)

OBERON A622 - Chất làm đặc dầu công nghiệp đa năng mạnh mẽ (bánh rang/ phụ gia thủy lực)

OBERON A623 - Phụ gia xăng đa chức năng

OBERON A624 - Chất phụ gia làm mát kim loại và chất lỏng cắt

OBERON A625 - Phụ gia pin

OBERON A630 - Chất làm kín động cơ thủy lực

OBERON A628 - Chất làm mát chất lượng công nghiệp (tỉ lệ cực cao 1: 200)

OBERON A656 - Phụ gia nhiên liệu diesel và tạo nhiệt (Giảm phát thải gây ô nhiễm) Tỷ lệ1: 3000 Diesel, 1: 5000 Bunker